Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea intitulată Godcentrism
Dr. Vladimir Antonov
Tradus din engleză de Jenica Neamu

Isus vindecă şi astăziIsus Cristos a vindecat oameni în timpul vieţii Sale pământeşti, şi El personal vindecă chiar şi în timpurile noastre.

Pentru a beneficia de acest lucru este necesar, în primul rând, ca ajutorul Său să fie meritat şi, în al doilea rând, să fie cunoscute metodele de vindecare sugerate de El.

A merita înseamnă a împlini cu adevărat Învăţăturile pe care Dumnezeu ni Le‑a transmis prin Isus. După părerea mea, cine este interesat se poate poate familiariza cu aceste Învățături, în forma lor cea mai exhaustivă, cu ajutorul cărții intitulate Învățăturile originale ale lui Isus Cristos.

Putem remarca la unii oameni o abordare total opusă: să observăm exemplul cerşitului parazitar şi la nesfârșit al acelora care cer ceva de la Isus. Aceştia repetă: “Doamne ai milă de noi! Doamne ai milă de noi! Doamne ai milă de noi!” şi “Dă‑ne Doamne! Dă‑ne!…” Nu numai oamenii întrupaţi, ci și Reprezentanții Creatorului suferă din cauza acestei neplăceri. Oamenii care trăiesc astfel se despart de Dumnezeu şi se îndepărtează de El prin propria lor atitudine şi prin faptele lor — ca urmare, ei nu trebuie să se aştepte să primească Darurile Sale!

În alte cuvinte, sugestia mea este de a studia Învățăturile lui Isus cât mai mult posibil și de a schimba viața, în aşa fel încât aceasta se va transforma într‑un serviciu pentru Dumnezeu, pe măsura puterilor fiecăruia. Numai atunci cineva se poate aştepta să devină vrednic de comunicarea directă cu El şi de a primi ajutorul Său tămăduitor.

În timp ce facem acest lucru, trebuie să ne amintim că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu! De aceea, dacă nu observăm o îmbunătăţire reală a situaţiei, în ceea ce priveşte bolile noastre, atunci trebuie să căutăm cauza în noi înşine. Aceasta înseamnă că trebuie să cercetăm din nou defectele noastre, să le analizăm şi să le corectăm.

… Există diferite posibilităţi de comunicare directă cu Isus. De exemplu, se poate face acest lucru în interiorul Mahadoubles* Sale. Totuşi, pentru începători, există şi o altă metodă, mai simplă.

În acest caz, este nevoie să faceţi o copie a unui portret real al lui Isus, creat pe baza imaginii imprimate pe Giulgiul Său, îmbunătățit și binecuvântat de Sathya Sai Baba* cu scopul de a fi răspândit printre oameni pentru a‑i ajuta.

Da, Isus este şi acum aşa. El întruchipează Iubirea Divină, mângâie şi dă Binecuvântarea celor care O merită, arată etapele următoare ale Căii spirituale şi ne învaţă cum să ne contopim cu El şi cu Dumnezeul Unic şi Universal!

Mărimea portretului nu trebuie să fie mai mică decât o coală de hârtie. Puteţi copia fotografia Lui dintr‑un calendar sau de pe coperta cărţii despre Învăţăturile lui Isus oferite pe site‑ul nostru la http://spiritual‑art.info .

Ar fi bine să lipiţi poza pe un carton, de exemplu, în aşa fel încât să o puteți pune pe perete sau să o țineți în mână aproape de corp.

După aceea, trebuie în primul rând să se stabilească — prin Fața lui Isus — relații personale cu El, bazate pe emoțiile iubirii. Aceste emoţii se nasc în inima spirituală. Dacă nu aţi lucrat niciodată cu propria inimă spirituală, vă sfătuiesc să eliminaţi imediat această lacună, deoarece, numai pe această bază vă veţi putea apropia de Dumnezeu, care este Iubire (1Ioan 4:7‑8)!

În cazul în care cineva este într‑adevăr vrednic de relații autentice cu Isus, acesta va percepe categoric "canalul de comunicare" stabilit între El și chakra anahata din pieptul său.

Să încercăm să lăsăm fluxul emoțiilor de dragoste să curgă, pe rând, de la noi la Isus și de la El în corpurile noastre.

Să aprindem din ce în ce mai mult dragostea noastră pentru El! Să învăţăm să‑L iubim!

Această iubire emoţională trebuie să devină stabilă - numai atunci va fi posibil să‑I cerem, cu prudenţă, lui Isus vindecarea noastră, promiţându‑I că nu ne vom mai abate niciodată de la Calea spirituală.

Dacă simţim o atitudine pozitivă a lui Isus faţă de noi în timpul acestor meditaţii, putem începe să apropiem portretul Său de alte părţi ale trupului — nu numai pe piept, ci şi de anumite chakre şi centre de energie.

Vă doresc tuturor succes!


 

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact