Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Căsătorie şi divorţ

Dacă s‑a înțeles capitolul anterior, atunci motivul declarațiilor, aparent contradictorii, ale lui Isus cu privire la permisiunea de a divorța este, de asemenea, clar. În unele cazuri, El a sfătuit împotriva lui (Matei 19: 3‑9; Marcu 10: 2‑12; Luca 16:18), însă, în altele, dimpotrivă. El a binecuvântat divorțul în situaţia în care unul dintre soți ar putea continua pe calea spre Dumnezeu, spre Perfecțiune, în timp ce celălalt nu poate și nu vrea, ci doar îşi împiedică partenerul să meargă pe acest drum (Marcu 10: 29‑30; Luca 18: 29‑30).

“Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: nu; ci mai degrabă dezbinare.” (Luca 12:51)

De ce este așa? Pentru că doi oameni, după ce s‑au unit prin căsătorie, nu se dezvoltă în mod necesar, în acelaşi ritm. Au mers împreună o anumită parte a drumului învățând unul de la altul. Dar, la un moment dat, acest program se poate termina; apoi programele studiilor lor cu Dumnezeu trebuie să fie diferite… Dumnezeu i‑a unit, dar El îi poate şi despărți… Dacă oamenii încearcă să i se opună făcând referire la Biblie, atunci ei se împotrivesc lui Dumnezeu. Se întâmplă ca Biserica să își asume dreptul de a decide unirea sau separarea oamenilor. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a atribuit acest drept nimănui: “Marele Creator nu a împărtășit Puterea Lui cu nicio ființă vie!” (Viaţa Sfântului Issa [28], 5:17)

Viața de familie reprezintă, de asemenea, lecții la Şcoala lui Dumnezeu, denumită Terra. Doi tineri, îndrăgostiţi unul de celălalt, au fost la școală în aceeaşi clasă. Dar, după ce au terminat școala, ei nu intră neapărat la aceeași universitate pentru a‑și continua studiile; căile lor pot fi diferite și ei înşişi pot deveni diferiţi — diferiţi în capacitatea de a înţelege informaţiile de la Dumnezeu. Într‑un asemenea caz, ei nu mai sunt la acelaşi nivel, devin nepotriviţi unul cu altul, iar viaţa lor de familie devine un fals, o relaţie adulteră: “Fiecare contact (sexual) cu persoane diferite este adulter.” (Evanghelia după Filip [26], 42)

… Din acest exemplu, putem observa că “regulile de comportament” pe care Dumnezeu le dă oamenilor, care sunt la diferite niveluri de dezvoltare, pot fi complet opuse.

“Când orbul şi cel ce vede sunt împreună în întuneric, nu sunt diferiţi unul de altul. Dar când apare lumina, acela care vede va vedea lumina şi acela care este orb va rămâne în întuneric.” (Evanghelia după Filip [26], 56)

 

   < pagina precedentă pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact