Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

“Nu fura bunurile aproapelui tău, pentru că l‑ai lipsi de ceea ce el a dobândit prin sudoarea frunții!

“Nu înşela pe nimeni, ca tu să nu ajungi să fii înşelat!

“Veţi ajunge la Extazul Suprem, nu numai prin purificarea voastră, dar şi prin călăuzirea altora pe drumul care le va permite să obţină Perfecţiunea Primordialului!” (Viaţa Sfântului Issa [28], 7:15,16,18)

“… Protejează (prietenii) ca pe lumina ochilor tăi.” (Evanghelia după Toma [27], 25)

“Cel care îşi susţine aproapele, se susţine pe sine însuşi.” (Viaţa Sfântului Issa [28], 10:9)

“… Aţi auzit că li s‑a zis celor de demult: <Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale>. Eu însă vă spun vouă: să nu vă juraţi nicidecum… ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, <da>; și ceea ce este nu, <nu>…”(Matei 5:33‑37)

“… Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune...” (Matei 25:21,23)

“… Adevărat vă spun că, ori de câte ori n‑aţi făcut aceste lucruri (nu aţi ajutat) unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le‑aţi făcut.” (Matei 25:45)

“Isus a spus lui Pilat, <Crede că adevărul este pe pământ printre cei care, atunci când au puterea judecăţii, sunt guvernaţi de adevăr şi emit o judecată dreaptă.>” (Evanghelia după Nicodim, 3:14)

“Şi cel ce nu‑şi ia crucea lui şi nu‑Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.” (Matei 10:38)

“După darul pe care l‑a primit fiecare, slujiţi unii altora…” (1 Petru 4:10)

“Râvniţi însă la darurile cele mai bune.” (1 Corinteni 12:31)

“Râvniţi însă cele duhovnicești…” (1 Corinteni 14:1)

“Nimeni să nu caute pe ale sale (profit), ci fiecare pe ale aproapelui (bogăţie)…” (1 Corinteni 10:24)

“Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi‑l pună pentru prietenii săi…” (Ioan 15:13)

“… Cine nu adună cu Mine risipeşte.” (Matei 12:30)

“Toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor…” (Matei 7:12)

 

   < pagina precedentă pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact