Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Dragostea pentru Dumnezeu

Principiul etic fundamental al relaţiei noastre cu Dumnezeu trebuie să fie dragostea pentru El. “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău…” — Isus a considerat această poruncă a Vechiului Testament, cea mai importantă dintre Învăţăturile Sale (Marcu 12:28‑34).

Dragostea pentru Dumnezeu include atracţia faţă de El: dorinţa de a‑L întîlni, de a‑L contacta şi de a se Uni cu El. Unirea cu Tatăl Ceresc este Scopul Final şi cel mai Înalt. Fără dragoste‑atracţie faţă de El, nimic nu este posibil.

… Dar ar fi greşit dacă toţi am începe să cerem unul de la altul: “Iubeşte pe Dumnezeu! Iubeşte pe Dumnezeu!” şi să citim rugăciuni şi să îngenunchem toată ziua. Ar fi absurd. Totuşi există oameni care se poartă exact aşa.

Am discutat deja despre faptul că numai adepţii maturi etic sunt capabili de a‑L cunoaşte pe Dumnezeu‑Tatăl. Sarcina restului oamenilor este să facă eforturi în mod conștient pentru această maturitate prin educație, prin munca depusă pentru binele lui Dumnezeu și al oamenilor, și prin a învăța să iubească.

Mai mult decât atât, Dumnezeu poate fi cunoscut numai prin muncă meditativă, dar dacă cineva implică oameni imaturi într‑o astfel de muncă, atunci ei pot transforma totul într‑un joc copilăresc, ceea ce poate cauza perversiuni etice grosolane. Și acest lucru poate duce chiar și la tulburări mintale.

Observațiile practice demonstrează că este mai bine să ţii oamenii departe de zelul religios: ei nu pot face nimic bun acolo, oricum. De exemplu, în Rusia există multe grupuri pseudo‑religioase și comunități unde viziunea oamenilor asupra lumii este un amestec de „urinoterapie” (practica de a bea propria urină), fascism și astrologie; ei au icoane ortodoxe acasă, vopsesc ouăle pentru Paște, și se consideră creștini. În cazul în care astfel de oameni se angajează în spiritism, sau stabilesc “contacte telepatice” cu “reprezentanți ai civilizațiilor extraterestre” și, apoi, dezvoltă o teamă mistică (ceea ce este destul de ușor, în astfel de cazuri), nici măcar psihiatrii nu vor fi în măsură să‑i ajute.

În Rusia, un alt exemplu tipic al modului de a dezvolta schizofrenia este situaţia în care oamenii, incapabili de a înţelege ceva serios referitor la Dumnezeu, se cufundă într‑un mediu religios primitiv unde ei învaţă numai despre o lume plină de demoni, vampiri, vrăjitori şi morţi vii (zombi)… Pentru ei, ar fi mai bine să rămână atei decât să accepte o asemenea „credinţă”!

Nimeni nu le‑a explicat acestor bieţi oameni cine este Dumnezeu, unde să‑L găsească, ce ne învață El și ce ar trebui să facem. Acestea sunt întrebările pe care trebuie să le avem despre El — şi nu despre demoni sau diavoli, pentru că, într‑adevăr, atragem cu atenția noastră, ceea ce noi gândim.

Prin urmare, dacă există Dumnezeu, ce trebuie să facem?

În primul rând, ar trebui să încercăm, cel puţin, să ne amintim de existenţa Lui, să‑L percepem ca pe Scopul nostru, chiar dacă, pentru început, numai ca Scop al căutărilor noastre intelectuale.

În al doilea rând, să depunem eforturi pentru a ne perfecționa, de dragul îndeplinirii Voinţei Lui: (“… Fiţi, dar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este!…” (Matei 5:48)). Acest lucru implică a) autodezvoltarea intelectuală prin toate mijloacele posibile și b) transformarea personală din punct de vedere etic prin studierea Voinţei Lui pentru noi, prin dezvoltarea conștientă a trăsăturilor pozitive din noi și lupta pentru eliminarea celor negative, precum și prin a acorda ajutor altor persoane. Acest ajutor constă în sprijinirea lor în orice acţiune bună, în încercarea de a facilita viețile lor pământești și în creșterea lor spirituală.

Prin a‑i ajuta pe alții, ne perfecționăm pe noi înșine, pentru că noi învățăm, sub îndrumarea lui Dumnezeu, Iubirea, Înțelepciunea și Puterea, cele trei aspecte principale ale Perfecțiunii. Acest proces poate avea un succes deosebit, dacă cerem lui Dumnezeu să ne ajute în munca noastră și dacă luăm aminte la sfaturile și instrucțiunile Sale, care pot să ajungă la noi sub formă de Revelaţii, vise, acțiuni și îndemnuri date nouă de către El prin alte persoane sau cărți…

Ce trebuie să facem dacă nu avem dragoste pentru El, dar totuşi vrem s‑o avem?… Când cineva nu poate nici să vadă, şi nici să‑L experimenteze pe Dumnezeu, atunci este greu să te îndrăgosteşti de El. Pentru mulți oameni este chiar imposibil de a realiza aceasta în viitorul apropiat… Acesta este motivul pentru care Isus a sugerat: în primul rând, oamenii să învețe să se iubească unii pe alții şi, astfel, să îşi dezvolte capacitatea de a iubi!

Dragostea este o emoţie spirituală. Emoţia este o stare de conştiinţă. Iubirea este, de asemenea, o stare a Conştiinţei lui Dumnezeu…

Mânia exacerbată este o stare a locuitorilor iadului. Dimpotrivă, dacă avem iubire, aceasta ne duce la Dumnezeu. Aşadar, ce trebuie să dezvoltăm în noi?

 

   < pagina precedentă pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact