Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Oamenii

Isus a venit pe Pământ cu scopul de a ajuta oamenii să Îl găsească pe Tatăl Ceresc. El a încercat să le vorbească despre Tatăl, dar numai puţini au înţeles cuvintele Lui şi, chiar pe El însuşi, L‑au înţeles doar parţial.

Apoi Isus a luat asupra Sa un mare sacrificiu de Sine: şi‑a dat viaţa de bună voie, într‑o manieră foarte dureroasă — prin răstignire — astfel încât tot ceea ce El a spus nu va fi uitat și va servi generațiilor viitoare de oameni.

El S‑a sacrificat pentru oameni (şi nu pentru Dumnezeu după cum unii din adepţii Săi au visat). El i‑a iubit mult şi s‑a dat pe Sine în totalitate pentru a‑i ajuta.

Dar, de asemenea, tot El a împărţit oamenii în următoarele grupuri:

Primul grup este format din “porci” şi “câini”, care nu sunt vrednici de a li se oferi perlele cunoaşterii spirituale, deoarece le vor călca în picioare şi apoi se vor întoarce şi vă vor “sfâşia” (Matei 7:6).

Al doilea grup este format din ipocriţi — “lupi” (Matei 10:16; 23: 13‑35).

Al treilea grup îl reprezintă acei câţiva care sunt capabili de a înţelege cele mai înalte cunoştinţe spirituale.

El a folosit asemenea cuvinte fără ură împotriva “cîinilor”, “porcilor” şi “lupilor”. Ştia că nu sunt decât nişte copii nesăbuiţi, dacă privim la vârsta lor din punct de vedere al evoluţiei sufletului; şi ei “nu ştiu ce fac” chiar dacă L‑au crucificat (Luca 23:34).

El a sfătuit pe alţii să ia aceeaşi atitudine: “… Iar eu vă zic vouă: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi‑vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi!” (Matei 5: 44‑45)

Ceea ce este afirmat mai sus este important nu numai ca analiză istorică. Această clasificare a oamenilor şi a comportamentului lor este tipică oricărei societăţi sau oricărei ţări. Orice Mesia sau conducător spiritual care încearcă să ofere oamenilor cunoştinţele cele mai înalte despre Dumnezeu, despre Calea spre El, se confruntă cu acelaşi fenomen. El sau Ea descoperă în final că oricât de mult i se spune unei adunări de discipoli despre Puterea Supremă, majoritatea lor nu poate să înţeleagă şi, cu prima ocazie, ei îşi manifestă înclinaţia de a reduce cunoaşterea la un joc religios primitiv sau chiar mai rău: unii dintre discipoli sunt chiar dispuşi să trădeze şi să‑L omoare pe Învăţătorul lor care i‑a ajutat cu propriul Lui sacrificiu.

Însă aceasta nu înseamnă că a ajuta oamenii nu este de niciun folos. Trebuie ajutaţi, dar nu ar trebui să se aştepte la rezultate prompte. Dezvoltarea sufletelor tinere evoluează mai încet decât ar dori liderii lor care sunt maturi din punct de vedere al evoluţiei spirituale. Studenţii încă mai au timp, înainte de “cules”.

Modelele psihologice ale comportamentului oamenilor de diferite vârste evolutive, discutate mai sus, explică, de asemenea, mai multe procese și fenomene sociale — de exemplu, manifestările fanatismului politic sau religios, de asemenea, capacitatea de a înțelege ce este patriotismul.

 

   < pagina precedentă pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact