Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Dezvoltarea intelectuală

Noul Testament ne dă posibilitatea de a vedea religiozitatea oamenilor la diferite niveluri intelectuale.

Nivelul cel mai înalt este reprezentat de Isus Cristos. Nici măcar discipolii Săi personali nu au putut să cuprindă cu mintea întreaga profunzime a Învăţăturilor Sale.

Al doilea nivel este reprezentat de cei mai apropiaţi discipoli ai lui Isus care au încercat să‑L înţeleagă pe Învăţător şi au reuşit parţial.

Nivelul următor se referă la oamenii care deţin un rang social înalt, care au ştiut şi au urmat tradiţiile religioase pământeşti legate de ritualuri şi reguli de comportament, dar nu au fost capabili să înţeleagă cuvintele vii ale lui Dumnezeu.

Nivelul cel mai de jos este format din oameni capabili să gândească numai conform schemei următoare: “Îmi dau, e bine! Nu‑mi dau, e rău!”

Intelectul dezvoltat al unei persoane nu denotă că are şi un nivel etic dezvoltat. Pe de altă parte, dezvoltarea personală, din punct de vedere etic, nu e posibilă fără un intelect dezvoltat. Ca urmare, dacă noi căutăm realizarea spirituală personală, trebuie, de asemenea, să muncim şi pentru autodezvoltarea intelectuală.

Ce contribuie la această evoluție? În primul rând, educația, diferite tipuri de muncă (în special, cele creative), munca intelectuală şi participarea în cercetări teoretice… Societatea modernă, foarte dezvoltată în aspectele științifice și tehnice, oferă o posibilitate foarte bună pentru folosirea minții și dezvoltarea acesteia.

… Traducerea Noului Testament în varianta Sinodală este departe de a fi perfectă. Semnificaţia profundă a unor afirmaţii făcute de Isus a fost “ascunsă” de traducători incapabili să înţeleagă ideile Sale.

O singură greşeală de traducere are un efect dezastruos. Un exemplu este fraza “Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor” (Matei 5:3). Mulţi cititori au tras concluzia că Isus a predicat primitivismul şi parazitismul intelectual.

Dar Isus a vrut să spună ceva cu totul diferit! Când a vorbit despre binecuvântările viitoare, nu s‑a referit la nişte paraziţi cerşetori, ci la oameni care au renunţat să mai lupte pentru bogăţii materiale şi aceasta, nu datorită lenei sau beţiei, sau a altor motive de acest gen, ci datorită crezului lor spiritual: în alte cuvinte, “datorită spiritului” şi nu “datorită spirtului”.

Aceia vor fi binecuvântaţi în Împărăţia Cerurilor, care au renunţat la averile lor pământeşti, care au renunţat la a căuta bogăţii pământeşti, pentru că Bogăția lor va fi Tatăl Ceresc, dacă îşi dedică viaţa Lui. “Nu vă adunaţi comori pe pământ …, ci adunaţi‑vă comori în cer … Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.” (Matei 6:19‑21) — acesta este unul din postulatele cele mai importante ale Învăţăturilor Sale.

În ceea ce priveşte înţelepciunea, Isus ne‑a învăţat următoarele:

“Ignoranţa ne duce la moarte. Iar cei care nu au ieşit din ignoranţă, încă nu au existat ca (adevăraţi) oameni, nu există şi nu vor exista!

“Cei care trăiesc în cunoaşterea adevărată se împlinesc cu Perfecţiunea pe măsură ce Adevărul li se dezvăluie.

“Cât de puternic este Adevărul faţă de ignoranţă şi greşeală! Ne dă Libertate!

“Logos‑ul (Isus) a spus: “Dacă vei cunoaşte Adevărul, Acesta te va elibera.”

“Ignoranţa este sclavie. Cunoaşterea este Libertate.

“Căutând Adevărul, descoperim seminţele sale în noi.” (Evanghelia după Filip [26], 123)

“… Fii înţelept…şi cinstit!”(Evanghelia după Toma [27], 39)

 

   < pagina precedentă pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact