Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Destin

După cum a fost deja menţionat mai devreme, evoluţia fiecărui suflet se desfăşoară de‑a lungul multor mii de ani, iar intervalele de timp dintre încarnările consecutive sunt mai lungi decât perioadele de viaţă petrecute în trup. De aici rezultă faptul că viaţa principală a fiecăruia dintre noi se derulează în stare imaterială. Din această comparaţie putem realiza cât de multe persoane încarnate îşi petrec viaţa rătăcind în iluziile lumii materiale.

După încarnare, în timpul anilor de copilărie, se uită complet tot ceea ce a fost înainte de a fi născut pe pământ. Aceasta se întâmplă pentru că viaţa în noua stare, adică aceea de om încarnat, este mult prea diferită de viaţa dinainte: capacităţile de percepţie ale conştiinţei după încarnarea

într‑un corp material sunt mult mai reduse. Conştiinţa începe să perceapă numai acea parte din informaţie captată prin organele materiale de simţ ale noului său corp. Astfel, se uită libertatea de mişcare cu viteza gândului avută înainte, precum şi abilitatea de a percepe totul, direct, fără ajutorul organelor de simţ.

Deşi se uită tot ce a fost înainte de naşterea în trup, viaţa nu este luată de la început — ci, pur şi simplu, continuă, iar destinul creat în încarnarea dinainte se desfăşoară ca atare.

După ce a fost născut pe Pământ, fiecare dintre noi are deja propriul său destin, care nu este altceva decât un plan de dezvoltare viitoare stabilit de Dumnezeu pentru noi. Astfel, există o linie de destin înnăscută, dezvoltată în funcţie de ceea ce trebuie să fie învățat în noua viața pământească.

Imediat ce copiii ajung la vârsta la care sunt capabili să ia decizii etice importante, ei au mai multe posibilităţi de a‑şi influenţa propriile destine, de a le schimba în mai bine, sau mai rău.

Creşterea copiilor într‑un mod corect sau greşit poate avea un efect semnificativ asupra vieţii lor. Dar trebuie să ne amintim că, toate condițiile — ca de exemplu, părinți capabili să dea o anumită educație şi mediul social în care s‑a născut copilul, au fost, de asemenea, planificate de Dumnezeu în conformitate cu destinul fiecăruia.

Posibilităţile unei persoane încarnate nu sunt nelimitate. De fapt, ele sunt limitate, mai ales, în funcţie de nivelul de maturitate intelectuală a persoanei, nivel care defineşte capacitatea de a înţelege o informaţie cu un anumit grad de complexitate.

De exemplu, capacitatea intelectuală a unui oligofren este foarte limitată. Dar cine este această persoană oligofrenă? Este, oare, singurul motiv pentru oligofrenie faptul că părinţii au fost alcoolici, sau că mama a avut o patologie în timpul sarcinii? Nu. Dumnezeu a ştiut aceste circumstanţe înainte de a trimite un anumit suflet în acel corp. Fiecare suflet are propriul său destin. Mai mult, pentru părinţi, aceasta este o manifestare şi a destinului lor. Ei au dat naştere nu unei persoane amărâte care suferă de oligofrenie, ci unui suflet care nu şi‑a dezvoltat încă intelectul în decursul evoluţiei sale personale.

Pe de altă parte, oamenii care au reușit să‑şi dezvolte puterea intelectuală în timpul vieții lor pământești trecute și care au acceptat direcția corectă de dezvoltare spirituală în încarnarea actuală, pot să realizeze destul de mult, inclusiv să atingă autorealizarea și să ajute şi pe alții să avanseze la realizarea acestui Obiectiv.

 

   < pagina precedentă pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact