Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

“… De la Dumnezeu am ieşit şi am venit…” (Ioan 8:42)

“… El M‑a trimis…” (Ioan 8:42)

“… Pentru că M‑am coborât din cer, nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui ce M‑a trimis pe Mine…“(Ioan 6:38)

“… Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl.” (Ioan 10:15)

“Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem…” (Ioan 10:30)

“Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl…” (Ioan 10:38)

“… Şi cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în lume.” (Ioan 8:38)

“Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu…” (Ioan 8:38)

“Şi Cel ce M‑a trimis este cu Mine; nu M‑a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui.” (Ioan 8:29)

“Eu nu pot să fac de la Mine nimic…” (Ioan 5:30)

“Eu iubesc pe Tatăl…” (Ioan 14:31)

“Părinte drept. … Eu Te‑am cunoscut…” (Ioan 17:25)

“Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins!” (Luca 12:49)

“Eu, ca Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric.” (Ioan 12:46)

“Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii…” (Ioan 8:12)

“Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui…" (John 10:9)

“Eu am venit ca viață să aibă şi din belşug să aibă.” (Ioan 10:10)

“Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi…” (Ioan 10:11)

“… Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele…” (Ioan 10:11)

“Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine.” (Ioan 10:27)

“… Învăţaţi‑vă de la Mine … şi veţi găsi odihna sufletelor voastre.” (Matei 11:29)

“… Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa…. Dacă M‑aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L‑aţi fi cunoscut…” (Ioan 14:6‑7)

“… Fiindcă ştiu de unde am venit şi unde Mă duc …” (Ioan 8:14)

“… Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni (acum)…” (Ioan 8:21)

“Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să‑l iau. Nimeni nu‑l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl pun. Putere am Eu ca să‑l pun şi putere am iarăşi ca să‑l iau. Aceasta poruncă am primit‑o de la Tatăl Meu.” (Ioan 10:17‑18)

“… Rămâneţi întru iubirea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui.” (Ioan 15:9‑10)

“Cine este cu Mine, este cu Focul şi cine este departe de Mine, este departe de Împărăţie (a lui Dumnezeu)!” (Evanghelia după Toma [27], 82)

“Cel ce iubeşte pe tata ori pe mama mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine…” (Matei 10:37)

“Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteţi să le purtaţi.” (Ioan 16:12)

“Mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât Mine…” (Ioan 14:28)

 

   < pagina precedentă pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact