Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Cer şi Ceruri

Unde locuieşte Dumnezeu, unde Îl putem găsi? Majoritatea copleşitoare a oamenilor implicaţi în forme primitive de religie răspund la această întrebare prin a arăta în sus spre cer, după cum îşi ridică ochii şi mâinile când se roagă.

De unde vine credinţa că Dumnezeu este deasupra? Poate motivul este că pe suprafaţa Pământului se văd suferinţele şi tentaţiile, în timp ce pe cer se văd norii liniştiţi, întinderea nesfârşită, mângâierea Soarelui, misterul Lunii şi a stelelor din depărtare.

Dar Isus a râs auzind asemenea speculaţii: “Dacă aceia care vă conduc vă spun: <Uite, Împărăţia (Tatălui) este în cer!> atunci păsările cerului vor ajunge înaintea voastră.”

“… Mai degrabă Împărăţia este în voi şi în afara voastră” (Evanghelia după Toma [27], 3).

“(Şi) aceia care caută nu ar trebui să se oprească până când nu găsesc. Când vor găsi, vor fi tulburaţi…, se vor minuna şi (după ce s‑au stabilit în Împărăţie) vor domni peste tot” (Evanghelia după Toma [27], 2).

Deci, ce înseamnă — “în voi şi în afara voastră”? Şi de ce aceia care au găsit Împărăţia “vor fi tulburaţi” şi “se vor minuna”?

Am discutat deja despre natura multidimensională a Creaţiei. Toate dimensiunile spaţiale există chiar aici, în profunzimea multidimensională de sub orice obiect material, fie piatră sau copac, planeta noastră, sau un corp uman. Acest lucru este, de asemenea, valabil pentru orice volum de spaţiu unde nu există obiecte de esenţă densă, ci numai aer. Aceasta este ceea ce se înţelege prin “în voi şi în afara voastră”.

Prin urmare, pentru a găsi Locaşul Creatorului, practicantul spiritual nu trebuie să‑L caute în sus, ci în adâncul din sine însuşi. În primul rând, trebuie s‑o facă în interiorul propriului său trup, transformând nivelul sferei emoţionale prin renunţarea la stări emoţionale grosolane (începând cu toate formele de duşmănie: mânie, condamnare, invidie, gelozie, etc.) şi prin cultivarea stărilor emoţionale subtile (pornind de la toate formele de dragoste emoţională: tandreţe, mângâiere, abilitatea de a admira frumosul şi de a se sincroniza cu acesta, etc). De obicei, succesul în această muncă se poate atinge cu ajutorul curăţării şi dezvoltării chakrelor şi meridianelor.

Perfecționarea conștiinței se realizează în inima spirituală care este localizată în chakra anahata. Această chakră se poate compara cu o cavitate cu un volum mare, existentă în planurile subtile din cutia toracică a corpului. Inima spirituală este un organ bioenergetic care produce emoţiile dragostei. Abilitatea de a transfera concentrarea conştiinţei în inima spirituală permite stabilirea într‑o lume de lumină şi dragoste.

Isus a spus despre aceasta: “Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5:8). “Intraţi în templul vostru, în inima voastră. Luminaţi‑l cu gânduri bune, cu răbdarea şi încrederea de neclintit pe care trebuie s‑o aveţi în Tatăl vostru” (Viaţa Sfântului Issa [28], 9:12).

După ce chakra anahata [inimii] a fost curăţată cu ajutorul unor metode speciale, e uşor ca întregul organism să fie purificat: organismul trebuie să fie atât de pur încât să arate transparent ochiului spiritual.

După ce are loc purificarea în felul acesta, maeştrii spirituali obţin facultatea de a vedea Conştiinţa Divină — nu cu ochii fizici, ci cu ochii conştiinţei. Aceasta se poate realiza în interiorul unei largi inimi spirituale.

Şi acum să revenim la titlul acestui capitol: Cer şi Ceruri.

Nu din întâmplare cuvântul Ceruri e diferit de cuvântul cer. A acorda acelaşi înţeles acestor cuvinte este o neînţelegere cauzată de ignoranţa religioasă.

Cerurile sunt eonii cei mai subtili.

Deşi aceşti eoni sunt prezenţi pretutindeni — chiar şi deasupra — nu are niciun sens să încercăm să îi găsim privind în sus sau chiar zburând pe sus. Dumnezeu, în Aspectul său de Creator şi de Duh Sfânt, este prezent în dimensiunile spaţiale cele mai subtile care nu pot fi percepute cu ochii fizici. El poate fi văzut numai de cei care s‑au rafinat (din punct de vedere al conştiinţei) până la nivelul Său de subtilitate; nimeni nu Îl poate vedea cu ochii fizici ci cu percepția conştiinţei.


* * *

“Nu oricine‑Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia Cerurilor, ci cel ce va face voia Tatălui Meu, Celui din ceruri” (Matei 7:21).

“Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la (adevărata) viaţă şi puţini sunt cei care o află.” (Matei 7:13‑14).

“… Cel ce caută, va găsi şi celui ce bate la uşă, i se va deschide!” (Evanghelia după Toma [27], 94).

 

   < pagina precedentă pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact