Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Duhul Sfânt

Duhul Sfânt este Creatorul care se manifestă în Creaţie atât prin Maeştrii spirituali Care au ajuns la Autorealizare totală (=starea dumnezeirii) şi s‑au contopit cu El, cât şi prin Aceia Care nu au intrat încă în Locaşul Creatorului, dar au realizat Unirea cu Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt supraveghează activitatea celorlalte spirite în stadii incipiente pe scara dezvoltării evoluţionare. De asemenea, El călăuzeşte aspiranţii spirituali care evoluează cu succes, prin furnizarea informaţiilor profetice, de exemplu, sau prin alte metode. Isus a spus următoarele despre aceasta: ”Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi (de la Tatăl şi Isus) va vorbi…” (Ioan 16:13).

Cu mult înainte ca Isus să fi spus aceste cuvinte, Duhul Sfânt a participat la pregătirea venirii lui Isus (Matei 1:20) prin a arăta oamenilor semne miraculoase despre misiunea sa specială (Luca 2:25‑35; 3:21; Matei 3:16); mai târziu, Duhul Sfânt a participat la organizarea muncii lui Isus pe Pământ (Luca 4:1).

 

   < pagina precedentă pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact