Învăţăturile lui Isus Cristos

Isus Cristos

Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Capitol din cartea scrisă de Dr.Vladimir Antonov
Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos

Dumnezeu Tatăl

“… Numai El există… A existat dintotdeauna şi existenţa Sa nu se va sfârşi.

“Nu are egal nici în Ceruri şi nici pe Pământ.

“Marele Creator nu a împărtăşit puterea Sa cu nicio fiinţă vie. … Numai El este omnipotent.” (Viaţa Sfântului Issa, 5:16‑17)

“Eternul Legiuitor este unul. Nu există alt Dumnezeu, decât El. Nu a împărţit lumea cu nimeni şi nici nu a vorbit cu cineva despre intenţiile sale.” (Viaţa Sfântului Issa, 6:10)

“… Domnul Dumnezeul nostru… este atotputernic, atotştiutor şi omniprezent. El este acela care stăpâneşte toată înţelepciunea şi toată lumina. Lui trebuie să vă adresaţi pentru a fi mângâiaţi când sunteţi la necaz, pentru a fi ajutaţi în munca voastră şi vindecaţi de bolile voastre. Oricine se va duce la El, nu va fi refuzat.

“Secretele naturii sunt în mâinile lui Dumnezeu. Căci lumea, înainte de a apărea, a existat în adâncimea gândului Divin; a devenit materială şi vizibilă prin voinţa Celui de Sus.

“Când vă adresaţi Lui, să deveniţi din nou ca nişte copii*. Căci voi nu cunoaşteţi nici trecutul, nici prezentul, nici viitorul; iar Dumnezeu este Stăpânul tuturor timpurilor.” (Viaţa Sfântului Issa, 11:12‑15)

“El este Suveranul care nu are nimic deasupra Lui. … Este Dumnezeu şi Tată a totul, este Cel invizibil Care este deasupra a tot, Care este indestructibil, Care este Lumină Pură, pe Care niciun ochi* nu‑L poate vedea*.

“Este Spiritul invizibil. Nu este corect să gândeşti despre El cum ai gândi despre zei, sau altceva similar. … Totul există în El. … Este nemărginit, din moment ce nu a existat nimic înaintea Lui să‑L limiteze. … Este incomensurabil, deoarece nimeni nu a existat înaintea lui să‑L măsoare. … Este etern. … Există veşnic. … Nu există nicio modalitate de a spune care este cantitatea sa… Nu este conţinut în timp…

“El este Viaţa dătătoare de viaţă. Este Cel binecuvântat care dă binecuvântarea. Este Înţelepciunea care dă înţelepciune. Este Iubirea care dă mântuire şi dragoste.

El este neclintit, locuieşte în pace şi în linişte. … El Îşi îndreaptă dorinţele în Fluxul propriu de Lumină. El este Sursa acestui Flux de Lumină…” (Apocrifa lui Ioan 2:25‑4:25)

“El este Duhul Original…” (Apocrifa lui Ioan 4:35; 5:10,15)

“Vestea, pe care am auzit‑o de la El (Isus) şi pe care v‑o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric.” (1 Ioan, 1:5)

* * *

Majoritatea acestor cuvinte ale lui Isus nu au fost incluse în Noul Testament de către conducătorii bisericii la sfârşitul secolului al IV‑lea, după venirea lui Isus pe Pământ, ceea ce a avut ca efect abaterea majorității creștinilor de la monoteism. Ei aproape au uitat de Dumnezeu‑Tatăl, deşi El şi Calea către El au reprezentat esenţa predicilor lui Isus. Din acest motiv, concepţiile creştinilor din punct de vedere ontologic, epistemologic şi metodologic au devenit inconsistente.

Mai mult, în Rusia, au dezvoltat o reprezentare antropomorfă* a lui Dumnezeu‑Tatăl ceea ce este o manifestare tipică de păgânism. Astfel, în icoana Trinităţii, Dumnezeu‑Tatăl apare ca un bătrân care stă pe un nor, iar Isus ca Acela Care stă la dreapta Lui. Ca urmare, multă lume, fără să gândească, crede în felul următor: “Cred… (în) Domnul Isus Cristos…, care stă la dreapta Tatălui…”.

Dar Dumnezeu‑Tatăl nu e un om bătrân care zboară. El este Conştiinţa Primordială incomensurabilă în nemărginirea Sa, care cuprinde întregul spaţiu universal din Locaşul Său şi Care nu e sub nicio formă antropomorf. El este cu adevărat infinit. Cum poate cineva să stea la dreapta Infinitului?

… Cineva, probabil, va dori să mă acuze de “încercarea de a distruge temeliile…”, dar priviţi cu atenţie la ceea ce spune Isus, Fondatorul Creştinismului, despre Dumnezeu‑Tatăl! Sau, poate, credeţi că a înţeles El greşit esenţa creştinismului?

În plus, studiul practic al structurii lui Dumnezeu dovedeşte că Isus are dreptate…

Discipolii Săi cei mai apropiaţi din timpul vieţii Lui pe pământ, Apostolii, precum şi toate Duhurile Sfinte vorbesc despre acelaşi lucru [6,20‑21].

 

pagina următoare >   

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact