Învăţăturile lui Isus Cristos


Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Isus Cristos

Termenul “creştinism” poate fi folosit pentru a defini totalitatea cunoştinţelor împărtăşite de Creator oamenilor, de‑a lungul istoriei existenței lor pe pământ, prin Mesagerii Săi, denumiţi în diferite limbi, Mesia, Cristos, sau Avatar.

Cu toatea acestea, privit dintr‑o perspectivă istorică, acest termen se referă la acele Învăţături despre Calea spre Perfecţiune care ne‑au fost transmise prin Isus Cristos.

Din păcate, Învăţăturile lui Isus au fost, în mare parte, excesiv de simplificate şi distorsionate de ignoranţa oamenilor. Adeseori, aceste Învăţături au fost transformate din creştine în anticreştine, deşi au purtat acelaşi nume.

“Sfânta” Inchiziţie, Cruciadele şi alte tipuri de războaie de cucerire purtate de ţările “creştine” alături de insuflarea urii, agresivităţii şi a unei cruzimi incredibile împotriva “infidelilor” şi a “ereticilor”, sub lozinca: “lupta pentru credinţa sfântă” sunt numai câteva exemple…

Acesta este motivul pentru care trebuie făcută diferenţa între adevăratele Învăţături ale lui Isus Cristos şi anumite credinţe (false) care sunt şi ele denumite, uneori, “adevăratul creştinism”…

Acest site descrie cum a fost şi este înţeleasă Calea spirituală de către Isus Cristos, de către Apostoli, Discipolii Săi cei mai apropiaţi, precum şi de către unii dintre adepţii Săi spirituali care au realizat pe deplin Învăţăturile lui Isus.

Calea spirituală constă din următoarele trepte:

Prima treaptă presupune dobândirea cunoștințelor despre modul în care trebuie înțeles: Cuvântul lui Dumnezeu, ce este evoluția Conştiinţei Universale, şi, în final, ce constituie sensul vieţii umane şi cum să fie acesta cel mai bine realizat.

A doua constă în modificarea viziunii noastre asupra calităţilor etice personale în conformitate cu modelul de neprihănire oferit nouă de Dumnezeu.

A treia treaptă o reprezintă munca practicantului cu sine însuşi folosind tehnicile meditative ezoterice. Scopul unei asemenea munci este dezvoltarea sinelui ca suflet (conştiinţă) până la punctul în care acesta este în măsură să învețe direct de la Reprezentanții Divini neîncarnaţi ai Creatorului și de la Însuşi Creatorul şi, în cele din urmă, să realizeze contopirea cu El.

***

Isus Cristos a făcut următoarele recomandări autorilor acestui site:

“Fiecare dintre voi trebuie să trăiască în aşa fel încât prin trupurile voastre, prin stilul vostru de viaţă, prin faptele voastre, prin cuvintele, gândurile, cărţile şi filmele voastre, oamenii să poată învăţa să‑L iubească pe Dumnezeu!

“Este foarte important să învăţaţi oamenii să iubească şi să‑şi îndrepte dragostea lor către Dumnezeu – pentru început, măcar o parte din dragosea lor!

“Altfel, cum ar fi posibil ca cineva să‑şi dedice viaţa lui Dumnezeu, Evoluţiei Sale, dacă nu Îl iubeşte?

“A trezi în ei înşişi iubirea pentru Dumnezeu, a o cultiva şi dezvolta în continuare este o sarcină foarte importantă, atât pentru aceia care de‑abia au început Calea lor spirituală, cât și pentru sufletele care sunt deja mari și puternice!

“Numai acei oameni care au dragoste pentru Dumnezeu și Creația Sa, pot înțelege pe deplin sensul vieții lor, faptul că Dumnezeu este o realitate și că este posibil să fuzioneze cu El.

“Pentru cei ce nu au dragoste, această cunoaștere nu are valoare… Şi totuşi, este necesar să îi informăm şi pe aceştia…

“Dumnezeu poate fi cunoscut numai prin dragostea pentru El!

“Dragostea este o emoţie spirituală. Dragostea implică, printre altele, spiritul de sacrificiu, adică disponibilitatea de a dedica toată viaţa, toate gândurile şi toate acţiunile persoanei iubite.

“Tot aşa să fie de adevărată dragostea voastră şi pentru Dumnezeu!

“Trăiţi pentru El! Iubiţi‑L numai pe El! Numai pe fondul unui asemenea sacrificiu şi dăruiri de sine, focul sufletului uman ar putea fuziona cu Focul Divin, Focul Ceresc, Focul Creator!

“Focul Divin este Aspectul Creativ al lui Dumnezeu! Este Iubirea Care e Puterea Creatorului!”

 

 

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Revelaţiile Maeştrilor Divini

Fericiţi cei curaţi cu inima!

Povestiri cu tâlc despre Părintele Zosima


ENGLEZĂ:


Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact