Învăţăturile lui Isus Cristos


Învăţăturile Originale ale lui Isus Cristos:


Tradus din engleză de Jenica Neamu


Dumnezeu Tatăl

Evoluţia Sa şi noi

Procesul de creaţie. Multidimensionalitatea spaţiului

Duhul Sfânt

Cer şi Ceruri

Iad şi paradis

Pocăinţa

Isus Cristos

Isus — despre El Însuşi

Răspândirea creştinismului

Libertatea voinţei

Destin

Dezvoltarea intelectuală

Despre alcoolism

Muncă sau parazitism?

Oamenii

Patriotism

Ce este omul

Eliberarea de boli

Morală şi etică

Dragostea pentru Dumnezeu

Nu fura, nu minţi, ajută‑i pe alţii

Iubirea

Iubire şi sex

Căsătorie şi divorţ

Nudism

Bărbat şi femeie pe Calea spirituală

“Minorităţi”

Compasiune

Lupta împotriva sinelui inferior

Viaţa monahală

Munca meditativă


Published book
(în engleză)Isus Cristos

Termenul “creştinism” poate fi folosit pentru a defini totalitatea cunoştinţelor împărtăşite de Creator oamenilor — de-a lungul întregii istorii a existenţei umane pe pământ — prin Mesagerii Săi, denumiţi în diferite limbi, Mesia, Cristos, sau Avatar.

Cu toatea acestea, privit dintr-o perspectivă istorică, acest termen se referă la acele Învăţături despre Calea spre Perfecţiune care ne-au fost lăsate de Isus Cristos.

Din păcate, Învăţăturile lui Isus au fost, din multe puncte de vedere, excesiv de simplificate şi deformate de oameni din cauza ignoranţei lor. Ca urmare, aceste Învăţături, nu deseori, s-au transformat din creştinism în anticreştinism, fără să îşi schimbe, însă, denumirea.

“Sfânta” Inchiziţie, Cruciadele şi alte tipuri de războaie de cucerire purtate de ţările “creştine” alături de insuflarea urii, agresivităţii şi a unei cruzimi incredibile împotriva “infidelilor” şi a “ereticilor”, sub lozinca: “lupta pentru credinţa sfântă” sunt numai câteva exemple…

Din acest motiv, adevăratele Învăţături ale lui Isus Cristos trebuie diferenţiate de anumite credinţe (false) care sunt şi ele denumite, uneori, “adevăratul creştinism”…

Acest site descrie cum a fost şi este înţeleasă Calea spirituală de către Isus Cristos, de Apostoli, Discipolii Săi cei mai apropiaţi, precum şi de către unii dintre adepţii Săi spirituali care au îndeplinit în totalitate Învăţăturile lui Isus.

Calea spirituală constă din următoarele trepte:

Prima treaptă presupune asimilarea cunoştinţelor despre ceea ce este Dumnezeu, ceea ce este Evoluţia Conştiinţei Universale, ceea ce constituie sensul vieţii umane şi modul în care se poate realiza cel mai bine acest lucru.

A doua treaptă constă în transformarea calităţilor etice personale în conformitate cu modelul de neprihănire pe care ni l-a propus Dumnezeu.

A treia treaptă este munca practicantului cu sine însuşi folosind metodele de meditaţie ezoterică. Scopul unei asemenea lucrări este de a evolua ca suflet (conştiinţă) pînă la acel nivel care permite cunoaşterea directă a Reprezentanţilor Divini neîncarnaţi ai Creatorului, precum şi a Creatorului Însuşi, pentru ca, în cele din urmă, să se realizeze unirea cu El.

***

Isus Cristos a făcut următoarele recomandări autorilor acestui site:

“Fiecare dintre voi ar trebui să trăiască în aşa fel încât prin trupurile voastre, stilul vostru de viaţă, faptele voastre, prin cuvintele, gândurile, cărţile şi filmele voastre, oamenii să poată învăţa să-L iubească pe Dumnezeu!

“Este foarte important să învăţaţi oamenii să iubească şi să-şi îndrepte dragostea lor către Dumnezeu – pentru început, măcar o parte din dragosea lor!

“Altfel, cum ar fi posibil ca o persoană să îşi dedice viaţa lui Dumnezeu, Evoluţiei Sale, dacă nu Îl iubeşte?

“A trezi şi a continua să dezvolte în ei înşişi iubirea pentru Dumnezeu — este o sarcină foarte importantă, atât pentru practicanţii care de-abia încep Calea lor spirituală, cât și pentru sufletele care sunt deja mari și puternice!

“Numai aceia care au dragoste pentru Dumnezeu şi Creaţia Sa pot înţelege pe deplin rostul vieţii lor, precum şi faptul că Dumnezeu există şi unirea cu El este posibilă.

“Pentru aceia care nu-L iubesc încă, toată această învăţătură este o informaţie inutilă. Şi totuşi, este necesar să îi informăm şi pe aceştia…

“Dumnezeu poate fi cunoscut numai prin dragostea pentru El!

“Dragostea este o emoţie spirituală. Dragostea implică, printre altele, spiritul de sacrificiu, care înseamnă calitatea de a fi oricând gata să te dedici obiectului iubirii tale cu toată viaţa ta, cu toate gândurile şi acţiunile tale.

“Tot aşa să fie de adevărată dragostea voastră şi pentru Dumnezeu!

“Trăiţi pentru El! Iubiţi-L numai pe El! Numai pe fondul unei asemenea dăruiri de sine poate avea loc unirea dintre focul sufletului omenesc şi Focul Divin, Focul Ceresc, Focul Creator!

“Focul Divin este Aspectul Creator al lui Dumnezeu! Dar Iubirea este Puterea Creatorului!”

 

 

 VEZI ŞI:


Evanghelia
după Filip

Ce este creştinismul?

Ce este isihasmul?

Câteva idei principale din Filocalia

Rugăciunea lui Isus

Isus vindecă şi astăzi

Adevărata Apocalipsă a Apostolului Ioan Evanghelistul

Fericiţi cei curaţi cu inima!


ENGLEZĂ:


Revelations

Parables about the Elder Zosima

Jesus Christ
calendars

Photo galleries

Video and audio


Pagina principală

Lecturi suplimentare

Site-uri partenere

Contact